Author Archives: Peter Pouplier

Renoveringsprojekt godkendt

Renoveringsprojektet går i gang til august.Den ekstraordinære generalforsamling den 6. juni godkendte med stort flertal (omkring 90%) at forhøje budgettet til renoveringsprojektet.Det betyder, at bestyrelsen kan indgå kontrakt og at renoveringen går i gang til august. Referat fra generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden, når det er godkendt.Mere information følger, og der vil inden opstart […]

Read More

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der er nu formelt er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 6. juni 2023 kl. 19.30 i Karens Minde Kulturhus, “loftet”, Wagnersvej 19, 2450 København SV. På generalforsamlingen skal der tages stilling til igangsættelse af renoveringsprojektet (nye gavle, karnapper, vinduer, altandøre, altanrenovering til gadesiden og facaderenovering. Indkaldelsen med bilag der er udsendt til alle medlemmer, […]

Read More

Beboermøde den 23. maj om renoveringsprojektet og ekstraordinær generalforsamling den 6. juni.

Der inviteres til beboermøde tirsdag den 23. maj 2023 kl. 17.00-19.30 om renoveringsprojektet – forberedelse til ekstraordinær generalforsamling. Der vil snarest blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i foreningen. Formålet er at give bestyrelsen et fornyet mandat til at igangsætte renoveringsprojektet. Det er nødvendigt, at da det oprindelige mandat på 60 mio. kr. ikke er tilstrækkeligt […]

Read More

Hobbyrum genåbnet

Hobbyrummet under nr. 47 er igen åben – nu med cykelophæng og forskelligt værktøj. Det seje hold bag organiseringen og optimeringen af rummet har: Vi håber at alle som bruger rummet vil være med til at holde det pænt, rent og ryddet fremadrettet, så det kan være et sted, hvor vi alle kan få lavet […]

Read More

39 lejligheder har tilmeldt sig udskiftning til ny brandsikker og lydtæt entredør – du kan stadig nå det!

Hvis du ikke var opmærksom på foreningens tilbud til dig om udskiftning af din entredør, så kan du stadig nå det. Efterårets brandtekniske gennemgang af ejendommen konstaterede, at vores eksisterende branddøre er lovlige, men anbefalede alligevel en udskiftning. Nye branddøre er bedre brandsikret og så er de også isolerede, så der kommer mindre støj fra […]

Read More