Renovering og vedligehold

Beboerne er ansvarlige for indvendig vedligehold af lejlighederne, mens foreningen i fællesskab er ansvarlig for det udvendige vedligehold, herunder de fleste lodrette rør i lejlighederne.
Ved skader i lejligheder eller tvivl om ansvar kontakt administrator.

Affald

Foreningen har skakter til nedkastning af affald.
Skakterne tømmes manuelt af varmemesteren tre gange ugentligt.
For at tage hensyn til varmemestrene bør man:

  • Bruge gode affaldsposer
  • Lukke poserne ordentligt
  • Ikke kaste glas, pap eller papir ned i affaldsskakterne.

Foreningen har på lige og ulige side opstillet store containere til blandet affald. Containerne er ikke beregnet til byggeaffald.
Storskrald skal køres til renovationspladsen på fx Vasbygade.
Misbrug af skakter og containere kan på sigt medfører, at ordningerne sløjfes.

Kemikalieaffald stilles foran varmemesterens dør.
Hårde hvidevarer og større elektronik stilles på ulige side foran porten i hegnet ved containerne.

Det er desuden muligt at låne en sækkevogn til transport af hårde hvidevarer. Henvend dig til varmemesteren.

Renovering af lejligheder

Kontakt gerne bestyrelsen inden du igangsætter en større renovering af lejligheden for at høre om eventuelle forbehold eller gode råd i forbindelse med byggeriet.

Meld gerne ud i Facebook-gruppen og i opgangen i forbindelse med larmende arbejde, for at tage hensyn til andre beboere.

Badeværelse

Revner i gulv

Er der opstået revner i badeværelsesgulvet er det vigtigt at disse udbedres, da det kan medføre, at jernstiverne i konstruktionen ruster med store omkostninger til følge.

Fjerner man det eksisterende gulv, opfordres man til at banke gulvet op helt ned til jernsvellerne. Skulle disse vise tegn på rust bør man sørge for at rustbehandle dem før, man lægger nyt gulv.

Kontakt gerne administrator, hvis der er revner i gulvet.
Man bør ikke lægge fliser på de eksisterende terrazzogulve, da flisefugerne ikke er tætte ved længerevarende vandpåvirkning og derfor ikke sikrer mod eventuelle revner i det underliggende gulv.

Lugtgener fra afløb

Oplever du lugtgener fra afløb kan du anvende et såkaldt Green Drain, der kan købes i byggemarkedet. Man bør ikke isætte en almindelig vandlås, da der i så fald vil være to på hinanden følgende vandlåse. Har du siddekar bør du også undersøge om eventuelle lugtgener skyldes, at der står vand i røret fra siddekar til afløbet. 

Vægge i badeværelset er tynde

Væggene i badeværelset består af ca. 50 mm porøs sten. Det betyder, at badeværelset er dårligt lydisoleret og at væggen ikke egner sig til at hænge tunge ting på, bore i eller fræse vandrør ind i. Man kan med fordel bygge en forsatsvæg, hvor det er muligt at trække pex-rør bagved, så vandinstallationerne bliver skjulte. 

Elektricitet

Lejlighederne er som udgangspunkt ikke forberedt til 400 V til fx induktionskomfur. De fleste opgange er dog forberedt så man kan tilføje en ekstra fase. Det er ikke tilladt, at installere induktionskomfur uden at forberede til 400 V. Overvejer du derfor fx at afskaffe gaskomfur og erstatte det med induktion bør du tage kontakt til en autoriseret elektriker for at klargøre til 400 V.

Radiatorer

Ændringer på radiatoranlægget skal meddeles bestyrelsen. Det skyldes, at varmeanlægget ikke er dimensioneret i forhold til ekstra rørlænger og at flytning af radiatorer kan belaste varmeanlægget og dermed give andre beboere dårligere varmeudvinding. 

Man opfordres til at foretage ændringer i radiatoranlægget udenfor varmeperioden, da varmen lukkes for hele opgangen. Eventuelle ændringer på radiatoranlægget skal meddeles ejendomsmesteren, der skal sørge for der fyldes vand på systemet efter endt arbejde. Hvis arbejdet udføres i varmeperioden skal arbejdet skal varsles i god tid i med en seddel i opgangen og på Facebook.

Man kan – i forbindelse med udskiftning af radiatorer – overveje at sætte ballofix’er på tilslutningen. Det gør det muligt at lukke for varmen til lejligheden uden at påvirke de andre lejligheder, hvis man senere skal demontere radiatorerne. 

Lydisolering

Bestyrelsen rådfører sig på nuværende tidspunkt med byggeteknisk rådgiver vedrørende gode løsninger til lydisolering af lofter og vægge.


Inspiration


Nedenfor er det muligt at se billeder fra udvalgte lejligheder her på vejen eller du kan læse et eksempel på en istandsættelse af en stuelejlighed her.