Generalforsamling

Den 30. januar 2019, kl. 19:00 holdes der generalforsamling på Bavnehøj Skole. Der er omsendt breve til beboere enten på mail eller pr. post.

Den sene afholdelse i forhold til andre år skyldes afslutning af byggesag og opstart på områdefornyelsesproces. Derudover er der i år blevet brugt lang tid på at fejlrette budget og regnskab udarbejdet af administrator, hvilket har resulteret megen korrespondance med Newsec, hvorfor indkaldelsen er blevet udsendt med kort frist.

Har man ikke tilmeldt sig til at modtage meddelelser med mail/e-boks opfordrer bestyrelsen til at man kontakter vores administrator Marcel på [email protected].

 

Leave A Reply