Nu starter renoveringsprojektet !

Orienteringsskrivelse udsendt fra CEJ og orienteringsmøde afholdes den 13. september i Karens Minde.

Foreningens administrator – CEJ – har sendt en orienteringsskrivelse ud til alle foreningens medlemmer på vegne af Rambøll og Arne Pedersen A/S. Den fortæller om renoveringsprojektet og hvornår og hvordan det påvirker os – og hvordan vi skal forholde os. Byggepladsen er så småt i gang med at blive etableret i gården på lige side og den 13. september er der indbudt til orienteringsmøde i Karens Minde Kulturhus. Her vil Arne Pedersen A/S og Rambøll som i orienteringsskrivelsen orientere om det praktiske i forbindelse med renoveringsprojektet.

I efteråret 2023 indtil primo 2024 vil der ske udskiftning af vinduer og altandøre og facaderenovering mod gårdsiden. Det starter i lige side nr. 24/26 til nr. 48/50 og fortsætter så i ulige side nr. 61/63 til nr. 33/35.

Orienteringsskrivelsen fra vores entreprenør (Arne Pedersen A/S) og vores bygherrerådgiver (Rambøll) vil også blive lagt på foreningens hjemmeside under “Dokumenter” (”Dokumenter / Beboerdokumenter / Renoveringsprojekt.)

Læs orienteringsskrivelsen og kom til beboermødet – og udlejer du din lejlighed, så orienter din lejer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Leave A Reply