Nyt om renoveringsprojektet

Nyt om renoveringsprojektet:

  • Der kommer revideret tidsplan for renovering af gadesiden. Etape 1 er gået i gang og Etape 2 (nr. 34 – 40) starter i denne uge med stillads. Det forventes nu at det samlede arbejde på gadesiden er afsluttet allerede november i år. Den nye tidsplan vil blive hængt op i opgangene.
  • Haverne til opgangene 34 – 40 (etape 2 – gaden) skal ryddes inden på fredag d. 9 februar – 3 meter fra facaden. Der udsendes og omdeles varsling i dag.
  • NØGLER for gårdsidens etape 5 og 6 (nr. 33 – 53) vil blive tilbageleveret i postkasserne den torsdag den 8. februar
  • Vi planlægger orienteringsmøde om status for renoveringsprojektet mandag den 11. marts kl. 19

Nyt om generalforsamling – afholdes 5. marts kl. 19 – indkaldelse udsendes senest 19. februar.

Tidsplan og varsling kan begge findes på siden ‘Beboerdokumenter’ i mappen ‘Renoveringsprojekt’.
De hedder “Etapetidsplan_beboer_rev.03.pdf” og “Varsling rydning af haver etape 2”.

MVH
Bestyrelsen

Leave A Reply