Nyt om skinnestøjen fra S-toget.

Banedanmark oplyser, at der den 2. oktober, 3. oktober, 10. oktober og 7. november er planlagt udført arbejde, som de håber vil udbedre størstedelen af støjgenerne.

Det ser også ud til, at der er planlagt opsat yderligere smøremaskiner, men uden dato for hvornår. Det er uklart hvad der udføres i oktober/november og hvad der udestår, men mailen fra Banedanmark taler om nye smøreapparater og 4 andre smøreapparater. Den uklarhed har vi spurgt ind til.

MVH
Bestyrelsen

Leave A Reply