Vandledningsrenovering

I forbindelse med vandledningsrenovering for HOFOR A/S, vil der blive foretaget gravearbejde på
Johan Kellers Vej, tirsdag den 26. april kl. 07:00-17:00 til ultimo juni. Det betyder, at der i perioden
vil være tidspunkter, hvor der lukkes for vandet (der ville blive hængt sedler op på opgangsdøre)
og parkering på vejen vil blive indskrænket.


Rundsendt pr mail og ophængt i opgange er en skilteplan, der viser de projekterede udgravninger, hvor vi inddrager p-pladser
omkring udgravningerne i begge sider, for at kunne lede trafikken rundt og udføre vores arbejder
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Der kan opstå behov for at udvide arealet med parkeringsforbud, og dette vil vi naturligvis
informere om. Parkeringsforbuddene vil være gældende fra hverdage 07:00-17:00, og vi vil så vidt
muligt anlægge hullerne med jernplader, således at I kan parkere i tidsrummet 17:00-07:00. Vi
opstiller p-forbud.


Vi håber på forståelse, samt et problemfrit projektforløb.

Ved spørgsmål:

Christoffer Damm (NCC) – +45 41 70 42 13

Leave A Reply