Beslutningsreferat fra ordinær GF 2023

Følgende punkter opsummerer de overordnede beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling 18. Januar 2023. Der følger formelt referat fra vores ejendomsadministration CEJ, som stod for ordstyrer og referent.

 • Formandens beretning (fremsendt med indkaldelsen)
 • Årsrapport 2021/2022
 • Budget 2022/2023 (fremsendt med indkaldelsen)
 • Medlemsforslag
  • Om nyhedsbreve fra bestyrelsen – vedtaget
  • Om overdækning af affaldssorteringen i gårdene – forslaget vil indgå i en kommende gårdrenovering
  • Om overdækning af tørrestativer i gårdene – forslaget vil indgå i en kommende gårdrenovering
 • Forslag fra bestyrelsen om procedure for bestyrelsesgodkendelse ved renovering/ændring af lejligheder – vedtaget
 • Thor Larholm blev genvalgt
 • Michael Nielsen blev nyvalgt til bestyrelsen
 • Martin Nørgaard Petersen blev genvalgt som suppleant
 • Bestyrelsen fik mandat til at skifte revisor.

Leave A Reply