Vi har modtaget byggetilladelse til renoveringsprojektet!

Foreningen har modtaget byggetilladelse fra Københavns Kommune til det store renoveringsprojekt, der omfatter bl.a. udskiftning af vinduer, renovering af karnapper og isolering af gavle.

Det er en rigtig god nyhed, og det betyder, at vi har tilladelse fra kommunen til at gennemføre det renoveringsprojekt, som med stort flertal er godkendt af vores generalforsamling.

Men før arbejdet kan gå i gang skal vi i udbud med arbejdet. Det er Rambøll (vores rådgiver) godt i gang med og det forventes gennemført i løbet af de næste par måneder og går alt, som vi håber, kan projektet starte midt på året.

MEN det kræver, at vi får tilbud som ligger inden for den økonomiske ramme på 60 mio. kr., der er vedtaget af generalforsamlingen.

Hvis ikke, så vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med oplæg til beslutning om, hvad vi så gør. Det er til gengæld for tidligt at spå om. Foreløbig arbejder vi på at gennemføre en ordentlig udbudsproces og få tilstrækkelige med tilbud, der opfylder alle betingelser, ind.

Renoveringsprojektet omfatter nye karnapper, renovering af altaner mod gaden, nye altandøre og vinduer overalt, isolering af gavlene og facaderenovering med et samlet budget på ca. 58,6 mio. kr. (2021). Heraf har vi modtaget tilsagn om byfornyelseslån fra kommunen på knap 19 mio. kr.

Leave A Reply