Foreningens tilbud

Foreningen råder over flere lokaler, som beboerne kan benytte.

  • Vaskerier: Foreningen har to vaskerier i kælderen nr. 42 og nr. 43 med professionelle maskiner. Læs mere her.
  • Tørrerum: Foreningen har tre tørrerum ved hhv. de to vaskerier og ved kælderen nr. 51.
  • Beboerlokale: Foreningen har et beboerlokale, der kan lejes til fx fester, o. lign. Læs mere her.
  • Værksted: Foreningen har et lokale, hvor det er muligt at arbejde på mindre hobbyprojekter i kælderen nr. 47. Værktøj medbringes selv.
  • Barnevognsrum: Findes i kælderen nr. 32

Derudover er det muligt at leje følgende rum:

  • Hobbyrum: Store kælderrum til fx hobbybrug.
  • Kælderrum: Små kælderrum til opbevaring eller cykler. Hver lejlighed har brugsret til mindst ét kælderrum.
  • Skure: Findes i foreningens baggårde og er beregnet til motorcykler, o. lign.

Kontakt administrator for mere information om tilgængelighed, leje, priser, mm. På grund af stor efterspørgsel på hobbyrum er der ofte venteliste.

Der er senest blevet opsat fællesgrill, der kan benyttes af alle foreningens medlemmer.

Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt efterlade personlige ejendele fællesarealet. Undtaget er midlertidig henstilling af byggematerialer, der bør mærkes med navn, og cykler. Efterladte genstande fjernes af varmemesteren uden varsel.

Oversigt over kælder
Klik på billedet, som åbner i en ny fane. Klik igen for at zoome ind. Brug piletasterne til at bevæge dig på tegningen.

Fællesskab

Foreningen har en række fælles aktiviteter som alle vejens beboere er velkomne til at tage del i:

Velkomstgruppen

Velkomstgruppen mødes fire gange om året for at byde nye beboere velkomne.

Havelaug

Foreningen har et havelaug, der tager sig af foreningens plantekasser og gårde samt arrangerer havedage, hvor haveejere kan hjælpes ad med at passe haverne. Man kan finde havelauget på Facebook.

Loppemarked

En gang om året organiseres der loppemarked på vejen. Kontakt Rutt Hjelm på Vestervængets Facebook-gruppe for at høre mere.

Internet og TV

Det er i foreningen adgang til 1000/1000 Mbit/s internet igennem Fiberby. Spørgsmål vedrørende internet kan stilles til Fiberbys kundeservice på telefon 33 23 00 99 eller [email protected]

Beboere er ikke individuelt bundet til en TV-leverandør. Beboere med fx YouSee kan således kontakte administrator Adam Frimann på [email protected] for at opsige levering og derefter tilmelde sig anden leverandør.