Spørgsmål og svar

Her finder du links og svar til nogle af de oftest forekommende spørgsmål.

  • Hvor skal jeg henvende mig for dokumenter? Du kan finde langt de fleste dokumenter her. Login til beboerdokumenter kan findes på facebooksiden. Kan du ikke finde de dokumenter, du har brug for, kan du kontakte administrator Adam Frimann på [email protected], der har adgang til alle foreningens dokumenter.
  • Hvor finder jeg loginoplysninger til hjemmesiden? Du kan finde loginoplysninger på facebooksiden eller ved at kontakte Adam Frimann på [email protected].
  • Skal du renovere? Så læs gerne siden om renovering på hjemmesiden. Hvis du ønsker at flytte bærende vægge skal du kontakte Københavns Kommune. Det er ikke tilladt at flytte radiatorerne til under vinduerne. Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen i forbindelse med renovering.
  • Problemer med VVS? Er der opstået problemer på de installationer, der er lavet i forbindelse med renovering af faldstammer og udskiftning af stigstrenge kan du kontakte Finn L. Davidsen, der var entreprenør på projektet. Foreningens kontaktperson er Lars Beck Andersen med mailadressen: [email protected]. For akutte problemer skal du ringe til CEJ på 33 33 82 82.
  • Vil du holde husdyr? Du skal kontakte bestyrelsen for at få tilladelse til at holde husdyr. Der gives som udgangspunkt tilladelse til alle mindre husdyr. Tilladelsen kan trækkes tilbage, hvis dyret er til væsentlig gene for andre i foreningen.
  • Hvor bestiller jeg internet? Du kan bestille internet ved at kontakte Fiberby på 33 23 00 99.
  • Problemer med internettet? Så kontakt Fiberby på 33 23 00 99.
  • Hvor bestiller jeg TV? Foreningen har ikke en fast leverandør af TV. Du kan derfor kontakte en leverandør og høre om de kan levere til din lejlighed.
  • Hvor finder jeg min lejligheds nummer? Du kan finde en liste over lejlighedernes numre under beboerdokumenter. Alle loft- og kælderrum er nummererede i overensstemmelse med listen. Du kan se en tegning over kælderen her.
  • Hvad gør jeg, hvis min nabo støjer? Du skal være opmærksom på, at vi bor i en ejendom, hvor der er meget lydt lejlighederne imellem. Det betyder, at beboere skal vise hensyn overfor hinanden, reducere støjende adfærd, men også vise tolerance overfor naboernes aktiviteter. Bestyrelsen har ikke tid og mulighed for at mediere mellem beboere. Vi kan derfor alene henvise til at kontakte hinanden, dernæst kontakte CEJ på [email protected] og endelig – hvis det er meget alvorligt – kan man anmelde støjen til politiet. Vi opfordrer til at I taler sammen.