Renovering og vedligehold

Beboerne er ansvarlige for indvendig vedligehold af lejlighederne, mens foreningen i fællesskab er ansvarlig for det udvendige vedligehold, herunder de fleste lodrette rør i lejlighederne.
Ved skader i lejligheder eller tvivl om ansvar kontakt administrator.

Affald

OBS! I løbet af 2024 vil affaldsskakterne i alle opgange blive lukket permanent. Dette sker i forlængelse af Københavns Kommunes indsats for at sikre en bedre affaldssortering. 

Foreningen har skakter til nedkastning af affald.
Skakterne tømmes manuelt af varmemesteren tre gange ugentligt.
For at tage hensyn til varmemestrene bør man:

 • Bruge gode affaldsposer
 • Lukke poserne ordentligt
 • Ikke kaste glas, pap eller papir ned i affaldsskakterne.

Foreningen har ikke store containere til blandet affald – storskrald kan derfor ikke placeres i gårdene.
Storskrald skal køres til renovationspladsen på fx Vasbygade.
Misbrug af skakter og containere kan på sigt medfører, at ordningerne sløjfes.

Kemikalieaffald stilles foran varmemesterens dør.
Hårde hvidevarer og større elektronik stilles på ulige side foran porten i hegnet ved containerne.

Trappevask

Foreningen får vasket trapper hver uge i vintermånederne og hver 14. dag i løbet af sommeren. Trappevasken forestås af et eksternt firma. Er der problemer med trappevasken bør du sende en mail til [email protected] og beskrive problematikken.

Renovering af lejligheder

Ifølge vedtægterne kræver ændring af fællesejendom bestyrelsens godkendelse. Det omfatter bl.a. bærende vægge, gulve samt varme- og vandinstallationer i lejlighederne. Endvidere kræver ændring af rørgennemføringer til kælder og loft bestyrelsens godkendelse, ligesom bestyrelsen kan blive involveret ved ændring af rørføring mellem to lejligheder.

Kontakt bestyrelsen inden du igangsætter en større renovering af lejligheden for at høre om eventuelle forbehold eller gode råd i forbindelse med byggeriet.

Meld gerne ud i Facebook-gruppen og i opgangen i forbindelse med larmende arbejde for at tage hensyn til andre beboere.

Badeværelse

Revner i gulv

Er der opstået revner i badeværelsesgulvet er det vigtigt at disse udbedres, da det kan medføre, at jernstiverne i konstruktionen ruster med store omkostninger til følge.

Fjerner man det eksisterende gulv, opfordres man til at banke gulvet op helt ned til jernsvellerne. Skulle disse vise tegn på rust bør man sørge for at rustbehandle dem før, man lægger nyt gulv.

Kontakt gerne administrator, hvis der er revner i gulvet.
Man bør ikke lægge fliser på de eksisterende terrazzogulve, da flisefugerne ikke er tætte ved længerevarende vandpåvirkning og derfor ikke sikrer mod eventuelle revner i det underliggende gulv.

Lugtgener fra afløb

Oplever du lugtgener fra afløb kan du anvende et såkaldt Green Drain, der kan købes i byggemarkedet. Man bør ikke isætte en almindelig vandlås, da der i så fald vil være to på hinanden følgende vandlåse. Har du siddekar bør du også undersøge om eventuelle lugtgener skyldes, at der står vand i røret fra siddekar til afløbet. 

Vægge i badeværelset er tynde

Væggene i badeværelset består af ca. 50 mm porøs sten. Det betyder, at badeværelset er dårligt lydisoleret og at væggen ikke egner sig til at hænge tunge ting på, bore i eller fræse vandrør ind i. Man kan med fordel bygge en forsatsvæg, hvor det er muligt at trække pex-rør bagved, så vandinstallationerne bliver skjulte. 

Elektricitet

Lejlighederne er som udgangspunkt ikke forberedt til 400 V til fx induktionskomfur. De fleste opgange er dog forberedt så man kan tilføje en ekstra fase. Det er ikke tilladt, at installere induktionskomfur uden at forberede til 400 V. Overvejer du derfor fx at afskaffe gaskomfur og erstatte det med induktion bør du tage kontakt til en autoriseret elektriker for at klargøre til 400 V.

Radiatorer

Ændringer på radiatoranlægget skal meddeles bestyrelsen. Det skyldes, at varmeanlægget ikke er dimensioneret i forhold til ekstra rørlænger og at flytning af radiatorer kan belaste varmeanlægget og dermed give andre beboere dårligere varmeudvinding. 

Man opfordres til at foretage ændringer i radiatoranlægget udenfor varmeperioden, da varmen lukkes for hele opgangen. Eventuelle ændringer på radiatoranlægget skal meddeles ejendomsmesteren, der skal sørge for der fyldes vand på systemet efter endt arbejde. Hvis arbejdet udføres i varmeperioden skal arbejdet skal varsles i god tid i med en seddel i opgangen og på Facebook.

Man kan – i forbindelse med udskiftning af radiatorer – overveje at sætte ballofix’er på tilslutningen. Det gør det muligt at lukke for varmen til lejligheden uden at påvirke de andre lejligheder, hvis man senere skal demontere radiatorerne. 

Lydisolering

Bestyrelsen rådfører sig på nuværende tidspunkt med byggeteknisk rådgiver vedrørende gode løsninger til lydisolering af lofter og vægge.

Udluftning, fugt og skimmelsvamp

Skimmelsvamp er et samlebegreb, som bruges inden for mikrobiologien om en gruppe af svampe. De kan som sådan ikke ødelægge din bolig, men er skadelige for helbredet og kan give allergi. Et sundt indeklima kan gøre livet sværere for skimmelsvamp.

Her får du 10 gode råd til, hvordan du kan undgå skimmelsvamp i din bolig, hvor nøgleordet er udluftning.

 1. Luft ud 2-3 gange dagligt ved at lave gennemtræk i 5-10 minutter.
 2. Hold friskluftventiler i døre og vinduer åbne
 3. Undgå at tørre tøj i din bolig
 4. Opvarm alle rum til mindst 20˚C og hold relativ luftfugtighed i vintermånederne under 50 pct. (i tråd med fugtanvisning fra SBI)
 5. Luft ud efter bad og brug emhætten ved madlavning. Sørg for at aftrækskanalerne er åbne/ikke blokerede.
 6. Undgå åbne vinduer i længere tid om vinteren. Luften i rummene skal udskiftes, men væggene må ikke blive kolde.
 7. Tjek for dug på vinduer
 8. Rengør, særligt i hjørner og kroge. Sørg for luftcirkulation i vinduesnicher, hvor der anvendes gardiner el. lign.
 9. Anskaf hygrometere, så du kan holde øje med luftfugtigheden/indetemperaturen
 10. Hold øje med fugtskader.

Læs en uddybning af rådene til at undgå skimmelsvamp i det dokument, som vores ejendomsadministrator har sent os her. Du kan også finde det under Beboerdokumenter i mappen ‘Renovering og vedligehold’.


Inspiration


Nedenfor er det muligt at se billeder fra udvalgte lejligheder her på vejen eller du kan læse et eksempel på en istandsættelse af en stuelejlighed her.