Author Archives: Martin

Hobbyrummet er lukket.

Bestyrelsen har besluttet af lukke hobbyrummet.Det skyldes, at Der ikke ryddes ordentlig op Rummet mod hensigten anvendes til opbevaring uden aftale Rummet har været anvendt til meget generende sprøjtemaling. Har du ting i hobbyrummet, som du ønsker at bevare, bedes duhenvende dig til Theis, som efter aftale vil lukke dig ind, så du kanhente dine […]

Read More

Vandledningsrenovering

I forbindelse med vandledningsrenovering for HOFOR A/S, vil der blive foretaget gravearbejde påJohan Kellers Vej, tirsdag den 26. april kl. 07:00-17:00 til ultimo juni. Det betyder, at der i periodenvil være tidspunkter, hvor der lukkes for vandet (der ville blive hængt sedler op på opgangsdøre)og parkering på vejen vil blive indskrænket. Rundsendt pr mail og […]

Read More

Høring Tranehavevej

Københavns Kommune har afsat midler til projekt Sikre Skoleveje bl.a. ved Bavnehøj Skole. I den forbindelse er der projekteret ændringer på Tranehavevej. Projektet er nu sendt i høring og man kan således sende høringssvar indtil d. 22. december 2021. Nedenfor kan man læse er kommunens brev om partshøring om ændringer på Tranehavevej samt bestyrelsens svar […]

Read More