Author Archives: Martin

Hobbyrummet er lukket.

Bestyrelsen har besluttet af lukke hobbyrummet.Det skyldes, at Der ikke ryddes ordentlig op Rummet mod hensigten anvendes til opbevaring uden aftale Rummet har været anvendt til meget generende sprøjtemaling. Har du ting i hobbyrummet, som du ønsker at bevare, bedes duhenvende dig til Theis, som efter aftale vil lukke dig ind, så du kanhente dine […]

Read More

Vandledningsrenovering

I forbindelse med vandledningsrenovering for HOFOR A/S, vil der blive foretaget gravearbejde påJohan Kellers Vej, tirsdag den 26. april kl. 07:00-17:00 til ultimo juni. Det betyder, at der i periodenvil være tidspunkter, hvor der lukkes for vandet (der ville blive hængt sedler op på opgangsdøre)og parkering på vejen vil blive indskrænket. Rundsendt pr mail og […]

Read More

Høring Tranehavevej

Københavns Kommune har afsat midler til projekt Sikre Skoleveje bl.a. ved Bavnehøj Skole. I den forbindelse er der projekteret ændringer på Tranehavevej. Projektet er nu sendt i høring og man kan således sende høringssvar indtil d. 22. december 2021. Nedenfor kan man læse er kommunens brev om partshøring om ændringer på Tranehavevej samt bestyrelsens svar […]

Read More

Jimi stopper som ejendomsmester

Jimi Nielsen fratræder efter 16 år sin stilling som vores ejendomsmester og har sidste arbejdsdag tirsdag den 31. august. Tak til Jimi for indsatsen og samarbejdet – og held og lykke fremover. Kontoret er lukket resten af ugen og åbent igen, når Theis mandag den 6. september vender tilbage fra ferie. Bestyrelsen

Read More

Opdatering på renoveringsprojekt

Projektet omhandlende den forestående udskiftning af vinduer, isolering af karnapper og eftergang af facader ligger på nuværende tidspunkt til sagsbehandling ved Københavns Kommune. Inden der er udstedt en byggetilladelse fra Københavns Kommune kan projektet ikke sendes i udbud. Københavns Kommune har ikke mulighed for at give et skøn over sagsbehandlingstiden og vi kan derfor ikke […]

Read More