Theis fratræder som ejendomsmester

Theis fratræder sin stilling som ejendomsmester med virkning fra i dag.

Tak til Theis for den store indsats han har ydet. Held og lykke fremover!

Bestyrelsen har som følge af Theis’ ophør besluttet at sende driften af vores ejendomme (inkl. skaktning af affald, trappevask, mv.) i samlet udbud. Indtil der foreligger en fast aftale overtager Ole Gewitz driften. Ole og hans medarbejdere står allerede for udskaktning af affald og kender ejendommen.

Den fysiske kontortid aflyses i overgangsperioden. Der afholdes i stedet telefonisk ‘kontortid’ mellem kl. 8-9. Man skal i den forbindelse ringe på 5365 0974.

Mere information følger, når der foreligger en fast aftale.

Leave A Reply