Blog

Høring Tranehavevej

Københavns Kommune har afsat midler til projekt Sikre Skoleveje bl.a. ved Bavnehøj Skole. I den forbindelse er der projekteret ændringer på Tranehavevej. Projektet er nu sendt i høring og man kan således sende høringssvar indtil d. 22. december 2021. Nedenfor kan man læse er kommunens brev om partshøring om ændringer på Tranehavevej samt bestyrelsens svar […]

Read More

Jimi stopper som ejendomsmester

Jimi Nielsen fratræder efter 16 år sin stilling som vores ejendomsmester og har sidste arbejdsdag tirsdag den 31. august. Tak til Jimi for indsatsen og samarbejdet – og held og lykke fremover. Kontoret er lukket resten af ugen og åbent igen, når Theis mandag den 6. september vender tilbage fra ferie. Bestyrelsen

Read More

Opdatering på renoveringsprojekt

Projektet omhandlende den forestående udskiftning af vinduer, isolering af karnapper og eftergang af facader ligger på nuværende tidspunkt til sagsbehandling ved Københavns Kommune. Inden der er udstedt en byggetilladelse fra Københavns Kommune kan projektet ikke sendes i udbud. Københavns Kommune har ikke mulighed for at give et skøn over sagsbehandlingstiden og vi kan derfor ikke […]

Read More

Arbejdsdag d. 28. august 2021

Så er der arbejdsdag, som afholdes lørdag d. 28. august 2021. Foreningen skal shines op og vi håber du vil komme og deltage. Som tidligere vil dagen blive afsluttet med god forplejning og hygge. Der vil være store og små opgaver for alle. Har kroppen skavanker? Så kom alligevel og bak op om det gode […]

Read More

Korrosion ved målerhuse

Der er efter installationen af nye vandmålere i forbindelse med udskiftning af stigstrenge i foreningen blevet fundet korrosion ved en stor del af målerhusene under vaske i køkkenet og i entreen. Flere beboere har sendt billeder af grønne aflejringer. Bestyrelsen har været i kontakt med Finn L. og Davidsen, A4 og ISTA vedrørende problematikken. For […]

Read More

Materiale til generalforsamling og orienteringsmøde april 2021

Der afholdes orienteringsmøde d. 21. april 2021, kl. 19.00 og efterfølgende skriftlig generalforsamling med frist for aflevering af stemmer d. 23. april 2021, kl. 16.00 (rettelse: her stod tidligere kl. 19.00). Materialet kan findes i beboermappen under Generalforsamlinger i mappen ‘Materiale 2021-04-23’. Formel indkaldelse rundsendes per mail. Det anbefales med at starte med at læse […]

Read More