Referat fra den skriftlige generalforsamling december 2020.

Nu er det officielle referat fra vores generalforsamling i december 2020 udsendt fra CEJ og det kan også ses under dokumenter/ offentlige dokumenter.

 Der deltog 61 i den skriftlige afstemning. Bestyrelsens beretning (59 stemte for) samt årsrapport for 2019/2020 og budget for 2020/2021 (60 stemte for)blev godkendt.

 Una MacDonald blev valgt til bestyrelsen og Thor Larholm genvalgt. Stine rykkede efter eget ønske fra medlem af bestyrelsen til suppleant. Bestyrelsens nye sammensætning kan ses på hjemmesiden.

 Forslag 1 (gitter) til altanværn blev vedtaget med 57 stemmer for. Det vil nu blive indarbejdet af Rambøll i det udbudsmateriale til renoveringsprojektet, som vi skal stemme om på en ekstraordinær generalforsamling omkring 1. marts 2021. Forud for den ekstraordinære generalforsamling vil der blive afholdt informationsmøde.

Leave A Reply