Blog

Theis fratræder som ejendomsmester

Theis fratræder sin stilling som ejendomsmester med virkning fra i dag. Tak til Theis for den store indsats han har ydet. Held og lykke fremover! Bestyrelsen har som følge af Theis’ ophør besluttet at sende driften af vores ejendomme (inkl. skaktning af affald, trappevask, mv.) i samlet udbud. Indtil der foreligger en fast aftale overtager […]

Read More

Oplys dit telefonnummer til foreningen

I forbindelse med den igangværende byggesag kan det være en fordel at oplyse dit telefonnummer, så entreprenør, bestyrelse eller byggerådgiver kan komme I kontakt med dig med kort varsel, fx hvis vi har behov for adgang til din lejlighed. Du kan oplyse dit telefonnummer ved at logge på MitCEJ her: onlineadgangen.cej.dk. Dine login-oplysninger finder du […]

Read More

Guide til drift og vedligehold af Vinduer og Døre – inkl. udluftning

I dokumentmappen ”Beboerdokumenter/Vedligehold”, finder i vejledning til drift og vedligehold af de nye vinduer og døre, inkl. udluftning. “Kære kundeTak for deres valg af DW mærkede vinduer og døre fra KASTRUP Vinduet.For at opretholde god og nem funktion, samt opnå lang levetid er det vigtigt at elementerne rengøres og vedligeholdes løbende. Vi har samlet de […]

Read More

Nyt om skinnestøjen fra S-toget.

Banedanmark oplyser, at der den 2. oktober, 3. oktober, 10. oktober og 7. november er planlagt udført arbejde, som de håber vil udbedre størstedelen af støjgenerne. Det ser også ud til, at der er planlagt opsat yderligere smøremaskiner, men uden dato for hvornår. Det er uklart hvad der udføres i oktober/november og hvad der udestår, […]

Read More

Nu starter renoveringsprojektet !

Orienteringsskrivelse udsendt fra CEJ og orienteringsmøde afholdes den 13. september i Karens Minde. Foreningens administrator – CEJ – har sendt en orienteringsskrivelse ud til alle foreningens medlemmer på vegne af Rambøll og Arne Pedersen A/S. Den fortæller om renoveringsprojektet og hvornår og hvordan det påvirker os – og hvordan vi skal forholde os. Byggepladsen er […]

Read More