Materiale til generalforsamling og orienteringsmøde april 2021

Der afholdes orienteringsmøde d. 21. april 2021, kl. 19.00 og efterfølgende skriftlig generalforsamling med frist for aflevering af stemmer d. 23. april 2021, kl. 16.00 (rettelse: her stod tidligere kl. 19.00).

Materialet kan findes i beboermappen under Generalforsamlinger i mappen ‘Materiale 2021-04-23’.

Formel indkaldelse rundsendes per mail. Det anbefales med at starte med at læse dokumentet ‘XGF2021 Baggrund for forslag til afstemning’

Leave A Reply