Orienteringsmøde vedr. renoveringsprojekt

Tidspunkt: Onsdag den 27. november kl. 19.00
Sted: Kuben Management, Ellebjergvej 52, 2450 København. Kantinebygningen i gården

Kom og hør om arbejdet med en plan for renovering af vores ejendom på dette orienteringsmøde, hvor vores rådgiver Kuben præsenterer de foreløbige resultater af deres arbejde med overvejelserne om isolering, nye vinduer, renovering af karnapper, gavle, vinduer og tag. Orienteringsmødet er opvarmning til vores generalforsamling (planlagt til den 23. januar 2020), hvor det er hensigten at vi træffer beslutning om retningen for og elementerne i de kommende års vedligeholdelse og renovering af vores ejendom.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Leave A Reply